Biografi

Utdanning

Hovedutdanning

 • Sivilarkitekt fra NTH/NTNU.
 • Bygningsingeniør fra TTS/HiST..

Etterutdanning

 • Eksamensgivende etterutdanning i datateknikk fra NTH (NTNU).
 • Energiingeniør fra NVEF.

Kurs av lengre varighet

 • Digitale medisinske bildesystemer, Sverige.
 • Total kvalitetsledelse, Levanger Sykehus.
 • Prosjektinitiering og markedsføring, SINTEF.
 • Prosjektledelse av utviklings- og forskningsprosjekter, SINTEF.
 • Administrasjon og lederskap, KOU/Distriktshøyskolen på Steinkjer.
 • Tverrfaglig samarbeid, Sosialhøyskolen i Trondheim.

Stipend

 • Stipend for å studere bruk av informasjonsteknologi i Japan.

Arbeidserfaring

 • Egen konsulentvirksomhet
 • Seniorrådgiver ved Helsedirektoratet
 • Seniorrådgiver ved KITH i Trondheim.
 • IT-sjef ved Levanger Sykehus.
 • Prosjektleder ved NOTEKO AS, Nord-Trøndelag Tekniske Kompetansesenter.
 • Forsker ved SINTEF Arkitektur og Byggteknikk.
 • Avdelingsarkitekt/prosjektleder ved Verdal kommune.
 • Prosjektleder hos entreprenørfirma.
 • Arkitektpraksis fra Zürich, Sveits og Mosjøen.
 • Avdelingsingeniør i  Levanger  kommune.
 • Faglærer i husbyggingsteknikk ved Nord-Trøndelag tekniske fagskole, Stjørdal.

Utmerkelser

Den nasjonale foreldreprisen

 • Tildelt den første nasjonale foreldreprisen av FUG/Kirke- og utdanningsdepartementet for nærmiljøengasjement og arbeid for barn- og unge.

Continua Health Alliance Award 2014

 • Internasjonal pris for arbeid for standardisering innenfor ehelse (Utdelt i Washington)

Årets Døråpner 2014

 • Pris for å ha bidratt til å sette Trondheim på det internasjonale kartet ved arrangerer internasjonale konferanser i Trondheim

Ledererfaring

 • Prosjektledererfaring for mange store og små prosjekter
 • Ledererfaring som it-sjef for et sykehus

Faglige verv

 • Norsk ekspert til Europeisk standardisering innen helseinformatikk
 • Styremedlem og medlem av executive board i EuroPACS
 • President for EuroPACS 2006.
 • Styremedlem og medlem av executive board i NTA – Nordic Telemedicine Association.
 • Mangeårig medlem av programkomiteen for CARS. (Computer Assisted Radiology and Surgery)
 • Medlem av den internasjonale programkomiteen for MIT2007 i Beijing

Private verv

 • Soussjef under Studentuka Prinkipo i Trondheim
 • Leder av ulike organisasjoner/foreninger

Konferansearrangør

 • Faglig ansvarlig/medansvarlig for mange store nasjonale og internasjonale konferanser innen IT, helse og ny teknologi i helsevesenet.

Faglige studiereiser

 • Hovedarrangør av en rekke faglige studiereiser innenfor helseinformatikk til land i Europa, USA og Asia

Prosjektledelse

Eksempel:

 • Kravspesifikasjonen for Lillehammer Ols digitale planleggingssystem; DAK94
 • Kravspesifikasjon for felles digitalt røntgensystem for HMN
 • Norsk prosjektdeltager/leder i flere EU-prosjekter
 • Prosjektleder for MedITnor over en 4-årsperiode

Kontaktnett

 • Stort nasjonalt og internasjonalt kontaktnett innen næringsliv, universiteter, sykehus og forskning.

Sosiale medier

 • Tilgjengelig på LinkeIN, Facbook, Twitter og Instagram

Publikasjoner

 • Mange publikasjoner og intervjuer i norsk og internasjonal presse.
Rull til toppen