Utmerkelser

Årets Døråpner

  dorapner

Fire stykker mottok prisen som Årets Døråpner for 2014, og verdalingen Roald Bergstrøm (nest ytterst til venstre), var førstemann på lista. Øvrige på bildet er Eli Arnstad fra Sparebank 1 Midt Norge, John Krogstie, Ordfører Rita Ottervik, Stein Kaasa, Helge Tiller og Line Vikrem-Rosmæl fra Visit Trondheim. Foto: Øyvind Blomstereng, Visit Trondheim.

doropner

Årets Døråpner er en utmerkelse som tildeles personer som har et brennende engasjement, et genuint ønske om å sette Trondheim på kartet og viljen til å gjøre en innsats for Trondheimsregionen. Juryen besto av ordfører Rita Ottervik, styreleder i Visit Trondheim Marvin Wiseth, reiselivsdirektør Line Vikrem-Rosmæl, administrerende direktør i Næringsforeningen Berit Rian og konsernsjef i Sparebank 1 Eli Arnstad.


 

Continua Key Contributer Award 2014

continua

Continue Health Alliance Award fikk jeg i utdelt på mHealth&Continua Summit i Washington DC for arbeidet med den norske Continua-utredingen og det nordiske samarbeidet innenfor området. Regjeringen ga sin tilslutning til forslaget i desember 2014 og dette medfører at de nordiske landene vil få de samme globale standarder for velferdsteknologi og mhelse/Personal Connected Health  (TeleCare / TeleHealth).

Foreldreprisen 1994

foreldreprisen

Den nasjonale foreldreprisen 1994 fikk jeg av Foreldreutvalget for Grunnskolen og Kirke og undervisningsdepartementet for Vinneprosjektet og innsats for barn- og unge i nærmiljøet. Prisen utdeles til de som har gjort en særlig innsats for å fremme samarbeid mellom hjem og skole. Ved tildelingen legges det vekt på å fremheve arbeid som gir engasjement og aktivitet blant barn, foreldre og lærere til felles beste. Det synlige beviset på prisen er et tresnitt utført av kunstneren Einar Sigstad.

St.meld nr 14 (1997-98) om foreldremedvirkning i grunnskolen skriver dette om prosjektet:

 

Rull til toppen